Štiri teme

Galerija Rika Debenjaka Kanal, 2014 - ...(*)

Štiridelni ciklus z naslovom Štiri teme nadaljuje linijo skupinskih tematskih razstav, ki jih v Galeriji Rika Debenjaka pripravljamo od leta 2006. Sklop je namenjen raziskavi in prevetritvi klasičnih umetnostnozgodovinskih pojmov. Če smo v preteklih letih raziskovali predvsem medije (sliko, skulpturo, grafiko, fotografijo, ilustracijo in keramiko), se sedaj preusmerjamo na štiri vélike teme (oz. žanre), ki so močno zaznamovale umetnostno zgodovino in so pomembne tudi v sodobni umetnosti. Naslovi posameznih razstav nakazujejo določeno vsebinsko prepletenost posameznih razstav in s tem enovitost razstavnega cikla: prvi razstavi z naslovom Ideja telesa bodo sledile razstave Telo sveta, Svet stvari in Stvar ideje. Izhajamo namreč iz tradicionalne razdelitve motivov v upodabljajoči umetnosti na portret oz. človeško figuro, krajino, tihožitje in abstraktno oz. konceptualno umetnost.

V ospredju je zamisel, da se predstavijo slogovno in vsebinsko raznoliki avtorski prijemi. Z njimi se gledalcem ponudi razmislek o različnih konceptih v umetnosti in kulturi, pa tudi razmislek o vprašanjih aktualnega prostora in časa. Sodobni umetniki, ki v svoje delo vključujejo človeško figuro in portret, svet narave, predmetov, idej in likovnih konceptov, črpajo iz preteklih tradicij in vanje vnašajo svoje avtorske vizije. Spajanje tradicionalnega in sodobnega oziroma preizkušenega in inovativnega priča o univerzalnosti govorice umetnosti v prostoru in času.

  • Ideja telesa Galerija Rika Debenjaka Kanal, november - december 2014.
  • (*) Projekt je zaradi proračunskih rezov v programskih budžet galerije ustavljen. Upamo, da ga bo v boljših časih mogoče nadaljevati in razvijati.


Razstave pripravlja Monika Ivančič Fajfar v sodelovanju z Galerijo Rika Debenjaka Kanal