Bogdan Soban: Potapljanje v digitalne svetove

Knjižnica Šiška, 6. maj do 7. junij 2014

Bogdan Soban je univerzitetni diplomirani strojni inženir, ki se je v svoji poklicni karieri zelo veliko ukvarjal z informatiko in računalništvom. To njegovo poglabljanje v svet informacijske tehnologije ga je že pred več kot dvajsetimi leti spodbudilo, da je začel razmišljati o ustvarjalnih zmožnostih računalnika. Tako je v prostem času začel razvijati zanimiv projekt, katerega rezultat so stvaritve – likovne podobe, ki jih bolj ali manj samostojno ustvari računalnik. Ta pristop je v svetu poznan pod imenom »generative art«. Soban ne uporablja računalnika samo kot zelo učinkovito orodje, ampak ga obravnava kot ustvarjalnega partnerja, ki mu dopušča kreativno svobodo. To doseže tako, da razvija računalniške programe, ki ob zagonu samostojno ustvarjajo slike na ekranu računalnika. Likovne podobe, ki tako nastajajo, so popolnoma nepredvidljive in neponovljive. Iz likovnega vidika so to predvsem abstrakcije, ki včasih tudi spominjajo na podobe iz realnega sveta. Poleg razvoja programov je avtorjeva vloga tudi selekcija rezultatov, ki jih ponudi računalnik. Tako izbrane slike avtor tiska na papir ali platno v poljubnih velikostih ter predstavlja v javnosti kor skupno stvaritev človeka in stroja.

Več o avtorju na Osebni spletni strani.

Razstavo pripravlja Knjižnica Šiška.

Bogdan Soban