Ars loci. Umetnost v prostoru svetega.

Cerkev Device Marije, Bovec / 2010 - 2021

V sodelovanju Društva ARS Bovec, samostojne kustosinje Monike Ivančič Fajfar in različnih umetnikov in umetnic od leta 2010 nastaja razstavni projekt Ars loci. Umetnost v prostoru svetega. Gre za postavitev del aktualnih avtorjev v poznogotski ambient cerkve Device Marije v Bovcu. Umestitev razstave v kulturno in zgodovinsko oplemeniten razstavni prostor, ki sočasno ohranja svojo bogoslužno namembnost, je posebej občutljiva in zahtevna. Menimo, da je z zadostno mero senzibilnosti kuratorskega dela mogoče vzpostaviti dialog med umetniškim delom in religioznim občutjem sakralnega prostora ter na ta način ustvariti (začasno) celostno umentnino.

Prostor duhovnosti razumemo kot prostor nematerialnega, to pa je zmožno preseči meje in omejenosti, ki se zrcalijo skozi jezik, narodno pripadnost, veroizpoved ali družbeni status. Duhovna in etična dimenzija se namreč postavljata nad nacionalno in teritorialno kategorijo. Tako umetnost kot religija iščeta presežno v človeku. Doživetje svetega (tremendum in fascinans po Rudolfu Ottu) lahko neposredno primerjamo z doživetjem umetnine. Prizadevamo si za destigmatizacijo sakralne in religiozne umetnosti (kot ilustrativne umetnosti, podvržene tradicionalnim vzorcem in kiču), zato želimo predstaviti sodobne ustvarjalke in ustvarjalce, ki osebno interpretirajo sakralne, religiozne, mistične ipd. teme in hkrati na prvo mesto postavljajo umetniško kakovost.

Cerkev Device Marije v Polju stoji na točki, kjer se urbani del kraja stika z naravo. Izbrani poletni termini razstav so v sozvočju z lokacijo razstavnega prostora, ki v tem času postane priljubljeno srečališče domačinov. Prav tako pa razstave dopolnjuje kulturno dogajanje v kraju, ki v poletnih mesecih pritegne številne obiskovalce.


Razstave je v sodelovanju z Društvom Ars Bovec med leti 2010 in 2019 pripravlja Monika Ivančič Fajfar, v letu 2020 je organizacijo prevzela Daša Čopi.