Monika Ivančič Fajfar

Rojena sem leta 1976. Končala sem Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo ter diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na smereh umetnostna zgodovina in sociologija kulture. Dodatno sem se izobraževala na področjih kuratorstva, likovne kritike, pedagogike/andragogike in likovne teorije in prakse. Od julija 2006 do janarja 2019 sem bila kot kustosinja, likovna kritičarka in pedagoginja v kulturi vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Od januarja 2019 sem kot strokovna svetovalka za likovno dejavnost zaposlena na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.