Pedagoško delo

predavanja, vodenje delavnic in izobraževanj v kulturi


Pedagoška izobrazba

 • Z opravljenimi pedagoškimi predmeti (pedagogika, didaktika, andragogika, specialna didaktika umetnostne zgodovine) na Filozofski fakulteti sem pridobila naziv profesorica umetnostne zgodovine (2003).
 • Po uspešno zaključenem usposabljanju na Andragoškem centru Slovenije sem pridobila naziv Učiteljica v programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost (2006).

Muzejska pedagogika

 • V času študija (2001-2003) sem delala v Narodni galeriji v Ljubljani kot galerijska animatorka. Izvajala sem strokovna vodstva po stalnih zbirkah in občasnih razstavah. Sodelovala sem pri izvedbi raznovrstnih muzejskih dejavnosti in samostojno vodila likovne delavnice za otroke.
 • Kot asistentka za stike z javnostmi, šolski in popularizacijski program 26. grafičnega bienala, Mednarodni grafični likovni center, sem sodelovala pri zasnovi spremljevalnih likovnih delavnic (2005).
 • Vodstva po razstavi "Nova Umetnost - vizije in resničnost", Narodni muzej; strokovna vodstva (2006).

Šolsko delo, izobraževanje odraslih, mentorstvo

 • Mentorstvo likovne kolonije za Slovence po svetu (Slovenska izseljenska matica), Most na Soči, Šmartno v Brdih, Sela pri Ajdovcu, Pišece (2008 do 2018),
 • Zasnova in vodenje seminarja "Umetnostna zgodovina za današnjo rabo.", Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, (od 2006 do 2013 in 2016)
 • Sodelovanje na projektu Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (od 2009 do 2011).
 • Ocenjevanje prispelih del na natečaj za najboljšo otroško risbo (Združenje slovenska izseljenska matica), 2008
 • Poučevanje predmetov umetnost in oblikovanje prodajnega prostora, Emona Efekta d.o.o., izobraževanje odraslih (2006/2007).
 • Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar Ljubljana; predavanja in izpiti iz predmeta umetnost, 2003/2004

Sodelovanje na posvetih in objave na področju izobraževanja

 • Srednješolsko likovno izobraževanje, Gimnaziji Ledina, prispevek Interdisciplinarni pristopi k likovnemu, maj 2004. Prispevek objavljen v reviji Likovna vzgoja, št. 29-30, letnik VI, str. 41.
 • Slovenski šolski muzej. Prispevek Sodobne tendence povezovanja šol in muzejev (pod mentorstvom dr. Bogomira Novaka, Pedagoški inštitut), september 2004