Božje iskrice v molitvah

Razstava molitvenikov iz zbirke Dane Ivančič

24. januar do 3. februar 2019, Finžgarjeva galerija, Ljubljana

Zbirka starih molitvenikov je začela nastajati povsem spontano. Rasla je hkrati z zbirko podobic in se bogatila s pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev in mnogih posameznikov iz različnih koncev Slovenije, ki so želeli, da se stari nabožni predmeti ohranijo zanamcem. Sedaj zbirka šteje že okrog 220 knjižic, zato se je porodila zamisel, da raznolikost in številčnost izdaj molitvenikov predstavimo tudi zainteresiranemu občinstvu.

Molitveniki so bili močno prisotni v vsakdanjem življenju posameznika, zato so izhajali v večkratnih izdajah in v velikih nakladah. Namenjeni so bili vernikom vseh stanov in starosti: bili so zasnovani posebej za otroke in mladino, za mlada dekleta in žene, za vojake, pevce in starejše ljudi. Posebni so božjepotni molitveniki, molitveniki posvečeni Mariji ali določenim svetnikom. Molitveniki so izhajali v latinščini in ljudskih jezikih.

Ta razstava želi prikazati dragocen pomnik dediščine krščanskega prostora. Molitveniki so predstavljeni v sklopih, ki pokažejo namensko, vsebinsko in oblikovno raznolikost nabožne literature. Razstavo molitvenikov dopolnjujejo stari misali in brevirji iz arhiva Župnijskega urada Bovec, popestrijo pa jo stare podobice z različnimi motivi.

Monika Ivančič Fajfar

Postavitev in organizacija razstave: KUD Finžgarjeva galerija in Društvo Ars Bovec.

Razstava je bila prvič predstavljena maja 2018 v cerkvi Device Marije v Bovcu. Oblikovanje in koncept razstave: Monika Ivančič Fajfar.

Informacije

Ogled razstave je mogoč ob torkih in sredah od 10h do 12h ali po dogovoru. Informacije o razstavi: Slava Kucler, KUD Finžgarjeva galerija (040 327 743). Informacije o zbirki: Dana Ivančič (05 38 86 283, dana.ivancic@gmail.com).