Božje iskrice v molitvah

Razstava molitvenikov iz zbirke Dane Ivančič

11. maj do 25. junij 2018, Cerkev Device Marije, Bovec

Zbirka starih molitvenikov je začela nastajati povsem spontano. Leta 2007 sem začela z zbiranjem podobic, ob tem pa sem v dar prejela kar nekaj molitvenikov, ki sem jih skrbno spravila. Ko sem leta 2014 v cerkvi Device Marije pripravila razstavo podobic, sem imela v zbirki 22 različnih molitvenikov. Hkrati z zbirko podobic je rasla tudi zbirka molitvenikov – obogatila se je s pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev in mnogih posameznikov iz različnih koncev Slovenije, ki so želeli, da se stari nabožni predmeti ohranijo zanamcem. Sedaj zbirka šteje že okrog 220 knjižic, zato se je porodila zamisel, da raznolikost in številčnost izdaj molitvenikov predstavim tudi zainteresiranemu občinstvu.

Sprva sem stare molitvenike prebirala in iz njih prepisovala pozabljene mašne pesmi, pesmi o svetnikih ali pesmi in pripovedi o Marijinem in Jezusovem življenju. Ugotavljala sem, kako se je z leti spreminjalo in prenavljalo besedišče. Z zanimanjem sem opazovala, kako raznolike so vsebine molitvenikov: dnevne molitve, sveta maša, mašne in priložnostne pesmi v cerkvenem letu, križev pot, litanije, zdihljaji in druge molitve. Nekatere cerkvene pesmarice so opremljene tudi z notnim zapisom ob besedilu. Molitveniki so bili močno prisotni v vsakdanjem življenju posameznika, zato so izhajali v večkratnih izdajah in v velikih nakladah od 20.000 do 200.000 izvodov. Molitveniki so bili namenjeni vernikom vseh stanov in starosti: bili so zasnovani posebej za otroke in mladino, za mlada dekleta in žene, za vojake, pevce in starejše ljudi. Posebni so božjepotni molitveniki, molitveniki posvečeni Mariji ali določenim svetnikom. Molitveniki so izhajali v latinščini in ljudskih jezikih.

Ta razstava želi prikazati dragocen pomnik dediščine krščanskega prostora. Molitveniki so predstavljeni v sklopih, ki pokažejo namensko, vsebinsko in oblikovno raznolikost nabožne literature. Razstavo molitvenikov dopolnjujejo stari misali in brevirji iz arhiva Župnijskega urada Bovec, popestrijo pa jo stare podobice z različnimi motivi.

Naključij ni. Je pot, ki si jo človek izbira sam v veri, upanju in ljubezni. S hrepenenjem po neminljivem je povezano tudi zbiranje starih molitvenih bukvic.

Dana Ivančič

Postavitev in organizacija razstave: Društvo Ars Bovec, Dana Ivančič, Župnija Bovec

Oblikovanje in koncept razstave: Monika Ivančič Fajfar

Informacije

Ogled razstave je mogoč ob četrtkih in nedeljah od 19. do 21. ure ter v času po sv. mašah in šmarnicah. Informacije o razstavi in zbirki po telefonu na 05 38 86 283 ali po elektronski pošti dana.ivancic@gmail.com.

Razstavo pripravlja Društvo ARS Bovec.