Friderik Hrast: Slikarstvo kot način življenja

Stekleni atrij Mestne hiše, Ljubljana / 24. 10. - 6. 11. 2017

Friderik Hrast: Slikarstvo kot način življenja, samozaložba, 2017; Besedilo: Monika Ivančič Fajfar; Uredila in oblikovala: Katjuša Rojac; Priprava za tisk: Studio MADE; Tisk: Tiskarna JANUŠ; Naklada 300 izvodov

Razstava Friderik Hrast - Slikarstvo kot način življenja je bila pripravljena ob predstavitvi obsežne avtobiografije Friderika Hrasta z naslovom »Vse to sem doživel!« in slikarske monografije »Slikarstvo kot način življenja«.

Friderik Hrast

Friderik Hrast se je rodil 1928 na Viru pri Stični. Na Univerzi v Ljubljani je 1958 diplomiral iz prava ter na magistrski stopnji študiral še sociologijo in politologijo. V zrelih letih se je intenzivno posvečal raziskovanju in proučevanju slikarstva in ustvaril samosvoj slikarski opus, ki obsega več kot petsto del.