Irena Gubanc: Obleci svojo nošo

Pokrajinski muzej Koper, stalna postavitev, od decembra 2013

Pre-obleka kulturne dediščine

S serijo Obleci (svojo) nošo Irena Gubanc vsebinsko nadaljuje in dopolnjuje ilustriranje slovenskega etnološkega izročila. Upodobitve tradicionalnih poklicev, starih slovenskih poimenovanj mesecev, rekel in frazemov ter oblačilne kulture različnih slovenskih pokrajin so izvorno nastajale kot ilustracije v otroški reviji Zmajček. Ob izdelavi ilustracij si avtorica vselej zastavi še dodaten ustvarjalni izziv: prenos ilustracije iz tiskanega medija v realen prostor tako, da didaktično in pripovedno vsebino ilustriranih podob preoblikuje in nadgradi z uporabnimi, estetskimi in vsebinsko večplastnimi objekti.

Ilustracije tradicionalnih noš iz istrskega okolja se utelesijo v obliki lutk, postavljenih v muzejski prostor. Lutke so v naravni velikosti otroka, nanje pa je mogoče s pomočjo magnetkov pripenjati raznolike oblačilne kose iz potiskanega blaga in jih tako slačiti in oblačiti. Sestavljanje in razstavljenje, pa naj bo domišljijsko ali po načrtu, zagotovo sodi med bolj priljubljene otroške aktivnosti. Funkcija teh objektov torej ni omejena le na poučno vizualizacijo muzejskega znanja. Lutke otroke nagovarjajo neposredno, strežejo njihovi radovednosti, potrebi po dotiku, bližini in prvoosebni izkušnji, pomagajo jim pri vživljanju v vloge, nagovarjajo njihove čute, jih vzpodbujajo k fizični aktivnosti in komunikaciji ter jih vabijo k njihovemu najljubšemu opravilu – igri. Tako z govorico, ki je otrokom blizu, zgodovina in muzejska ustanova vzpostavljata prijazen odnos z najmlajšo publiko.

Zgodovinske motive Irena Gubanc predstavi s sodobnimi likovnimi sredstvi. Človeška telesa so izrisana z računalniško vektorsko grafiko, zato so postave in obrazi shematizirani. Ilustrirane figure so videti toge – spominjajo na lutke, izrezane iz kartona. To negibnost lahko razumemo kot zamrznitev časa, kot razkorak med sodobnostjo in preteklostjo. Seveda računalniška grafika, interaktivna predstavnost, stilizirana risba ter prečiščeno grafično oblikovanje nadvse ustrezajo likovnemu dojemaju najmlajših "digitalnih" generacij.

Prvinska funkcija ilustracij in objektov zahteva veliko zvestobe pri upodobitvi motiva. Zato Irena Gubanc daje avtentični ponazoritvi izročila prednost pred avtorsko interpretacijo. A čeprav se natančno drži strokovnih zgodovinskih in etnoloških virov in predlog, zna ohraniti svoj prepoznaven avtorski slog. Več svobode si tako privošči pri dekorativnih in pripovednih dodatkih, pri oblikovanju rastra gub in senc ter pri ilustriranju ozadij.

Tekstilni objekti, ki so na otip prijetno mehki in topli, vzbujajo pozitivna občutja. Dinamična ambientalna postavitev z interaktivnimi razstavnimi predmeti mlade obiskovalce vzpodbuja k aktivnemu raziskovanju preteklosti. Raznoliko muzejsko gradivo – fotografije, opise in predmete – enotna serija ilustracij poveže in poenoti. Prikupno shematiziran prikaz oblačenja v preteklosti pa ne olajša spoznavanja kulturne dediščine samo otrokom. Prav tako se s pomočjo ilustracij in objektov Irene Gubanc v nostalgični svet otroštva zlahka potopijo odrasli. Tako je tudi njihovo poučno muzejsko doživetje začinjeno na sproščen in igriv način.

Monika Ivančič Fajfar

Pojdi na spletno stran projekta.

Igraj se in obleci svojo nošo.