Irena Gubanc: Oblikovalska identiteta

Cikel vizualnih postavitev v sodelovanjem z Društvom oblikovalcev Slovenije, Cankarjev dom, Prvo preddverje, oktober 2014

IRENA GUBANC

Irena Gubanc ima dve poklicni identiteti. Je oblikovalka in ilustratorka. Ta dvojna profesionalna usmeritev se kaže v raznolikosti projektov, s katerimi se ukvarja. Prav tako se obe plati vizualne umetnosti v njenem delu formalno, estetsko in filozofsko stikata, prepletata, povezujeta in dopolnjujeta.

Način dela Irene Gubanc je multidisciplinaren, prvine oblikovanja in ilustracije se srečujejo na vsaki točki kreativnega procesa. Ko oblikuje, ne sestavlja zgolj oblik, temveč tudi zgodbe. Kadar snuje ilustracije, ima poleg vsebine vseskozi v mislih tudi racionalno jasnost vizualnega sporočila. Likovno se ta dvojnost izraža s kontrastom med jasno začrtanimi oblikami, čistimi barvnimi ploskvami in čvrstimi kompozicijskimi smermi ter mrgolenjem dekorativnih podrobnosti, slikovitih barvnih učinkov in bogatih tekstur.

Največkrat so osrednji nosilci pripovedi shematizirane človeške figure in stilizirani predmeti, ki jih obdaja slikovit in razgiban likovni prostor. Ilustrirano ozadje je razdrobljeno, bogato ornamentirano in (pre)napolnjeno s številnimi zabavnimi detajli, ki ponujajo mnogo asociativnih izhodišč in vzporednih zgodb. Irena Gubanc uporablja sodobno računalniško risbo, hkrati pa črpa iz etnološke idejne zakladnice. Grafične rastre in teksture eklektično spaja z narodno ornamentiko, kar daje njenemu delu »vintage« pridih.

Posebno mesto v opusu Irene Gubanc imajo avtorski projekti. V njih domišljeno združuje industrijsko in grafično oblikovanje, avtorsko ilustracijo ter sodobno tehnologijo. Oblikuje izvirne razstavne objekte, ki s svojo estetsko, uporabno in didaktično zasnovo interaktivno nagovarjajo gledalca.

Irena Gubanc vseskozi ostaja zvesta oblikovalskim načelom. Uresničuje jih skozi čisto obliko, tehnološko dovršenost in možnost reproduciranja oblikovanih objektov. Računalniška grafika, stilizirana risba, interaktivnost ter prečiščeno grafično oblikovanje nadvse ustrezajo likovnemu dojemanju najmlajših "digitalnih" generacij in tudi tistih, ki cenijo mladostno radost in energijo. Humor, igrivost in optimizem, ki ga izžareva slog Irene Gubanc, pa zagotovo postavijo zadnjo piko na i.

Monika Ivančič Fajfar

Spletna stran projekta Oblikovalska identiteta.

Spletna stran oblikovalke in ilustratorke Irene Gubanc.