Kaja Avberšek: Živalska farma #33

Likovni kritiki izbirajo, Cankarjev dom, 5. 3. 2013 - 3. 4. 2013

Stenska poslikava z naslovom Živalska farma #33 je izpeljana iz stripovsko zasnovanih ilustracij, ki so pred kratkim izšle tudi v tiskani izdaji (Workburger, posebna izdaja revije Stripburger, Stripburger / Forum Ljubljana, december 2012). Ilustracije so prirejene in prilagojene za predstavitev v preddverju Cankarjevega doma. Tako nastalo site-specific delo izkorišča značilnosti tega razstavnega prostora, ki običajno pritegne predvsem pozornost naključnih mimoidočih. To nenamernost, začasnost, prehodnost in minljivost je avtorica podprla z uporabo preprostih likovnih elementov in sredstev. S kredo poslikana stena deluje kot pločnik, dvignjen vertikalno. Ko se ljudje sprehodijo mimo, zaporedje sličic, podobno kot v stripu, ustvari časovno dimenzijo. Navezava na oblike množične kulture in "nižje umetnosti", kakršna sta strip in grafit, ustreza izkušnji javnega prostora. Slednji tako postane prostor za izražanje (družbenokritičnih) mnenj in stališč. Uporaba šablon in ponavljanje elementov poudari namerni odklon od umetniškega elitizma. Z reproduciranjem in recikliranjem avtorica podaja tudi kritiko "šablonskosti" sveta ter izraža svoj odnos do prenasičenosti in onesnaženosti sveta s "kreativnostjo" in nenehno željo po novem.

Originalna zasnova Živalske farme #33, narejena s svinčnikom in tušem, je na razstavno steno narisana z barvnimi kredami. Likovna izvedba in uporaba materialov zrcali igrivost, duhovitost in otroško iskrenost. Oblikovna preprostost in shematičnost prav tako izpostavi konceptualno izhodišče – navezava na Orwellovo Živalsko farmo v poslikavo vnaša družbenokritičen naboj. Kaja Avberšek živalske junake po zgledu iz otroških zgodb, pravljic in basni oživi z iskrivimi dialogi. Duhovite in domišljene besedne igre imajo vselej globji pomen: slikajo človeške lastnosti in medsebojne odnose, odpirajo eksistencialna vprašanja, problematizirajo vrednotenje človeškega dela, izpostavljajo pomanjkljivosti aktualne ekonomske in politične situacije ter (posredno) kritizirajo obstoječi družbeni red.

Kaja Avberšek raziskuje tudi odnos do sebe, saj ima kot ustvarjalka in lik znotraj ilustrirane zgodbe dvojno vlogo. Družbena kritika se tako prezrcali v samokritiko. Ta se najbolje ubesedi v ogorčenju šablonskega piščančka: "Ti se norčuješ iz mene?! Ti, ki si se učila o prebavi morskih zvezd, integralih, šelaku, Heglu, konstrukcijah, viskoznosti stekla, strojnih elementih, sublimnem pri Rhotku, kambiju, Fibonaccijevem zaporedju, zlatem rezu, ergonomiji, agar agarju, nepravilnih nemških glagolih, trpljenju gospe Bovary, postmodernem prostoru, šperplati, kapalajnu, olfanožu, svetobolju?!? Pa se poglej zdaj: rišeš živali iz šablone!!! A smo se za to borili?!"

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo pripravlja Slovensko društvo likovnih kritikov v sodelovanju s Cankarjevim domom.