Keramika v Magistratu 2013

Zgodovinski atrij Mestne hiše, Ljubljana / 19. avgust - 29. september 2013

Letošnja pregledna razstava Društva keramikov in lončarjev v atriju ljubljanske Mestne hiše je jubilejna – člani društva rezultate svojega ustvarjanja v žgani glini predstavljajo že deseto leto zapored. Takšna obletnica se morda zdi le kratek trenutek v večtisočletni zgodovini te umetnostne zvrsti. A vsak prehojen korak je pomemben in nepogrešljiv del poti. Z vsakoletno razstavo Keramika v Magistratu tako strokovna in laična javnost dobita vpogled v delo posameznih ustvarjalcev. Razstavljalci dobijo priložnost za promocijo, primerjanje in umeščanje svojega dela ter priznanje in vzpodbudo za ustvarjanje. Pomemben del razstav pa so tudi spremne publikacije, ki dokumetirajo to področje slovenske ustvarjalnosti. Na ta način razstave Keramika v Magistratu pišejo slovensko zgodovino ustvarjanja v glini.

Zgodovina ima mnogo opravka z zgodbami – in prav pripovedovanje zgodb je skupni imenovalec različnih likovnih in tehnoloških pristopov, ki jih vidimo na skupinski razstavi. Vsebinske zasnove se zrcalijo v oblikovanju form in obdelavi površin, dopolnjujejo pa jih tudi naslovi del.

Zdi se, da se tradicionalne forme vse bolj umikajo izraznim oblikam. Včasih avtorji in avtorice uporabijo klasične oblike posod, kot so skleda, vaza, vrč, steklenica, kozarec ali čajnik. Le-te svobodno interpretirajo in variirajo v individualno navdahnjene oblike ali v monumentalne skulpturalne forme. Posode tako izgubljajo svoj prvotni uporabni namen in postajajo nosilci zgodb, pripovedi, filozofskih misli, pogledov na svet in celo družbeno kritičnih vsebin.

Oblika posode je zaradi svoje zmožnosti, da v sebi drži vsebino, že sama po sebi sugestivna. Nekateri ustvarjalci to semantično povezavo izkoristijo tako, da posode dobesedno napolnijo s pomenskimi motivi. Drugi uporabijo konkavne in konveksne površine posod za dodajanje različnih teksturnih ali reliefnih elementov z izrazitimi taktilnimi vrednostmi. Ponekod so v ospredju barvni in svetlobni učinki, ki jih je mogoče doseči z različnimi poslikavami, glazurami, oksidi, pozlatami ter različnimi tehnologijami žganja.

Svoje mesto imajo na razstavi tudi abstraktne kompozicije – največkrat gre za objekte geometrijskih ali organskih oblik. Abstraktne oblike vizualizirajo abstraktne pojme ter tako prevajajo miselne in besedne vsebine v polje vidnega. Ideje in metafore dobijo svoj ekvivalent v oprijemljivih oblikah in sugestivnih površinah. Mogoča pa je tudi obratna pot, saj imajo določene oblike same po sebi močne asociativne vrednosti. Pomenski odtenki so seveda prepuščeni domišljiji gledalca.

Neizčrpen vir navdiha ustvarjalcem ponuja svet narave. Keramičarke in keramiki najdejo zanimive in pomenljive motive v pokrajini, morju, drevesih ali cvetju. Prav tako so pogosti motivi iz živalskega sveta ter upodobitve človeške figure. Motivi narave, živali in človeka so lahko samostojni, lahko pa krasilno dopolnjujejo posode in druge oblike. Včasih so realistično predstavljeni, drugič stilizirani ali dekorativno podani z vzorci. Ornamet ima ponekod tudi oblikotvorno vlogo, saj lahko nakazuje tkanino oblačil, živalsko dlako, lase ali luskasto površino kože. Rastlinske in živalske kompozicije ter človeški obrazi in postave imajo različne oblike, mimiko in telesne drže. Zato odsevajo ali vzbujajo različna čustvena razpoloženja.

Nekaj razstavljenih del se poigrava z razmerjem med dvodimenzionalno likovno površino ter tridimenzionalno snovnostjo keramičnih objektov. Dela, ki v ospredje postavijo plosko glineno površino, vzpostavljajo vez s slikarskim, risarskim in grafičnim medijem.

Skupinska razstava Keramika v Magistratu pripoveduje duhovite in resnobne, intimne in družbenokritične, lirične in dramatične zgodbe. Na poseben način razstava povzema tudi zgodovino in evolucijo keramike – od njene uporabne vrednosti in dekorativne vloge do najširših pomenov, ki jih ima keramika kot samostojen izrazni medij. Kar 67 avtoric in avtorjev razstavlja na tej razstavi. To je dokaz, da je keramika priljubljen in učinkovit medij za izražanje ustvarjalnih zamisli v sodobnem času.

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo pripravlja Društvo keramikov in lončarjev, MOL in JSKD

Razstavljalci

Marjeta Arnšek, Živa Baraga, Marjeta Baša, Simona Breskvar, Dragica Čadež, Ani Erjavec, Biserka Filipan-Kraljič, Maja Fonda Cirman, Sapana Gandharb, Doroteja Grager, Tatjana Gomboc-Jerman, Ana Haberman, Ana Hanzel, Božislava Hebar, Brigita Herjavec, Tatjana Hlačer, Teja Hlačer, Stanka Janžič, Margareta Jurišić, Marija Kaplan, Mitja Klančar, Jasna Kmetec, Nivea Kofol, Blaž Konec-Pinki, Irena Kramer, Snežica Kranjc, Nives Kraševec, Majda Kraker, Sandra Kürbus-Zore, Martina Lipar, Viktorija Meh, Anica Mihorko, Stanka Mrva, Vasja Nanut, Mirjam Novak, Marija Prelovšek, Marija Rudolf, Kristina Rutar, Hanibal Salvaro, Majda Jager Schlosser, Ivan Skubin, Nataša Sedej, Miljanka Simšič, Matej Stopar, Lučka Šičarov, Meta Šmaljcelj Hudales, Nada Špacapan, Marica Švagelj, Ester Štefančič, Vesna Taušanovič, Irena Terlep, Andreja Tomori, Katjuša Trampuž, Vladka Večerin, Ana Vrčon, Jelena Vukčević. Polona Zajc, Stanka Zalar, Veljko Zeljak, Štefan Zelko, Ljubica Zgonec Zorko, Veronika Zidar, Dani Žbontar, Maja Žnidaršič, Ferdo Žorž, Maja Žumer, Meta Žvan.