dr. Barbara Ivančič Kutin: Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori

Predstavitev knjige in razstava ilustracij

21.-29. 6. 2018, Atrij ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)

Krivopete so divje žene z nazaj zasukanimi stopali, na Slovenskem znane le v folklori severozahodnega slovenskega etničnega prostora, predvsem Benečije in Zgornja Posočja. Avtorica jih postavi ob bok bajčnim bitjem z enako deformacijo stopal, ki jih najdemo v folklori posamičnih ljudstev na različnih koncih sveta. Poleg etnoloških in folklorističnih obravnav (kulturno-zgodovinske in socialno-demografske značilnosti prostora, kontinuiteta in variabilnost zapisov skozi čas, vsebinsko-motivna analiza besedil ipd.) je izročilo predstavljeno še z vidika vpetosti v fizični prostor (mikrotoponimi) ter z jezikovnega vidika, ki razkrije veliko raznolikost poimenovanj za divje žene z nazaj zasukanimi stopali – evidentiranih je namreč kar 22 lokalnih različic. Teoretski del razprave zaključuje poglavje navzočnosti krivopet v sodobni kulturi – v umetniškem (po)ustvarjanju, kulturnih dogodkih, izobraževanju, turizmu ipd. Gradivski del prinaša 150 enot pripovedi in fragmentov, na katerih slonijo analize; tako je prvič na enem mestu zbrano gradivo o krivopetah, ki je bilo doslej večinoma razpršeno po težje dostopnih ali neznanih virih od konca 19. stoletja do danes.

Vir: Založba ZRC

Organizator dogodka: ZRC SAZU.

Informacije

V četrtek, 21. 6. 2018 ob 18. uri, bo v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana) potekala predstavitev knjige Krivopete: Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori.

Z avtorico Barbaro Ivančič Kutin se bo o krivopetah pogovarjala Agata Tomažič, Ada Tomasetig bo (v narečju) povedala nekaj povedk, ki so še danes žive po nadiških dolinah, na ogled pa bo tudi razstava ilustracij Slavice Mlekuž in Luise Tomasetig, ki jih bo predstavila Monika Ivančič Fajfar.