Most ustvarjalnosti

Likovna kolonija za slovenske izseljence, Most na Soči, 4. - 9. junij 2017

Likovna kolonija za slovenske izseljence se je po dveh letih gostovanja v drugih krajih vrnila na Most na Soči. Most na Soči se je že v preteklih letih pokazal kot idealen kraj za iskanje lepote in dramatike, za raziskovanje raznolikosti, za poglabljanje vase. S svojo geografsko lego se vpenja med Alpe in Mediteran, s svojo razgibano zgodovino in bogato kulturno dediščino budi radovednost in buri domišljijo. V neokrnjeni naravi, na odmaknjenih sprehajalnih poteh, ob šumenju smaragdne Soče in zelene Idrijce, ob pogledu na gorske vrhove, zelene travnike in bujne gozdove ustvarjalci najdejo mir in ustvarjalni navdih.

Likovna kolonija Združenja Slovenske izseljenske matice združuje in povezuje ljudi, ki imajo izkušnjo izseljenstva in veselje do umetnosti. Izseljenci imajo dve domovini. V njihovem vsakdanu se prepletata dve kulturi, dve tradiciji, dva pogleda na svet. To se velikokrat odraža tudi v njihovih pogledih na umetnost, zato je letošnja tematika kolonije Most ustvarjalnosti želela poudariti idejo povezovanja dveh bregov.

Naslovno temo Most ustvarjalnosti lahko razumemo na dva načina; neposredno se seveda nanaša na ime kraja Most na Soči in s tem na prepoznaven urbanistični element, most, ki ustvarjalcem vedno ponuja slikovit likovni motiv. V prenesenem pomenu pa most lahko razumemo kot podobo povezovanja dveh nasprotij, dveh bregov, vzpostavljanja povezav, tesnih vezi, prijateljstva, iskanje poti do drugega in drugačnega …

Tako so slikarji in slikarke na likovni koloniji povezovali bregove dveh (včasih celo treh) domovin in različnih kultur, gradili vezi med sedanjostjo in preteklostjo, med doživljanji in spomini. Likovno so se te dvojnosti izrazile z uporabo barvnih kontrastov, kompozicijo diptiha ali z združevanjem raznolikih elementov na enem platnu. Tako so ustvarili mostove med nevidnimi in vidnimi svetovi. Seveda pa so imeli slikarji možnost ustvarjati tudi po bolj svobodnih vzgibih. Tako so se nekateri od tematike odmaknili in upodobili za kraj značilne vodne in rastlinske motive ter abstraktne forme..

Na likovni koloniji, ki jo je že deseto leto zapored koordinirala voditeljica Monika Ivančič Fajfar, je sodelovalo osem slikarjev: Irena Hribar Schmidt iz Kanade, Marijana Gregl Bikar, Radmila Jeremić - Ćurčin, Albert Leš, Neva Milovanović in Ida Dropka Obućina iz Srbije, Zoran Karmelić iz Hrvaške ter Miranda Rumina iz Anglije. Zadnje dva dni se nam je pridružila tudi lanska udeleženka kolonije Vlasta Arzenšek Gottstein iz Nemčije. V času kolonije so v podjetju Gostol za park skulptur ob jezeru po načrtih, ki jih je poslal Vlatko Zimmer iz Bosne, izdelali nov kip. Slikarjem izseljencem so se pri ustvarjanju pridružili tudi vabljeni domači slikarji: Dare Trobec, predsednik Kulturnega društva slikarjev amaterjev, Dea Volarič in Bogdan Soban.

Dva dni smo si slikarski atelje v Vodni hiši delili z udeleženci slikarske kolonije Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki so pod vodstvom mentorjev Stanke Golob in Aleksandra Pece slikali s peskom in barvami. Tudi to povezovanje je bila zelo zanimiva in dragocena izkušnja za vse nas.

Druženje ustvarjalcev, ki v domovino prihajajo z različnih koncev sveta, so prijazni in gostoljubni domačini popestrili s turističnimi ogledi lokalnih zanimivosti in prireditvami. Po Mostu na Soči in na ogled Tolminskih korit nas je popeljala turistična vodička in udeleženka likovne kolonije domačinka Dea Volarič, pod vodstvom kustosa Mihe Mlinarja smo si ogledali arheološko zbirko Tolminskega muzeja, udeležili smo se srečanja podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja, po jezeru smo se zapeljali z ladjico …

Ker pa je bila tokratna kolonija kratka, smo največ energije vendarle usmerili v ustvarjanje. Vsak udeleženec je za zaključno razstavo v Vodni hiši prispeval po dve deli. Odprtja se je udeležilo veliko število ljudi iz vse Slovenije, saj je dogodek sovpadel z Regijskim srečanjem skupin Šole zdravja. Na ta način so udeleženci kolonije obogatili kulturni utrip kraja in se zahvalili za gostoljubje vsem, ki so nam na Mostu na Soči omogočili prijetno bivanje in uspešno delo: članom Turističnega društva Most na Soči, Gostilni Vuga ter organizatorjem prireditev Jezero d.o.o.

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo pripravlja Združenje Slovenska izseljenska matica v sodelovanju s TD Most na Soči in Jezero d.o.o..

Udeleženci likovne kolonije 2017

Marijana Gregl Bikar - Srbija; Irena Hribar Schmidt - Kanada; Radmila Jeremić Ćurćin - Srbija, Zoran Karmelić - Hrvaška; Albert Leš - Srbija; Neva Milovanović - Srbija; Ida Obućina - Srbija; Miranda Rumina - Anglija. Pridružena slikarka: Vlasta Arzenšek Gottstein - Nemčija. Vabljeni domači ustvarjalci: Bogdan Soban, Dare Trobec, Dea Volarič. Voditeljica kolonije Monika Ivančič Fajfar.