Stanka Golob: Turkizne sanje

Knjižnica Šiška, Ljubljana / 6. januar - 5. februar 2015

Odprtje razstave bo v sredo, 14. januarja 2015, ob 19.30. uri. 5. februarja ob 16. uri bo Stanka Golob tehniko slikanja s peskom predstavila na praktični delavnici.

Stanka Golob za slikanje uporablja enega od najbolj prvinskih pigmentov – naravni pesek. Široko paleto barvnih odtenkov najde v rekah, meliščih in kamnolomih po celi Sloveniji, od Soške doline do štajerskega Pohorja. Z bogatimi peščenimi teksturami avtorica ustvari prepričljivo iluzijo prostora. Zaradi naravnih barv ter otipljive snovnosti njene slike učinkujejo harmonično in pomirjujoče. V njih odseva povezanost zemlje, vode, ognja, neba in človeka.

Pot do dovršenih slikarskih del, ki si jih ogledujemo na razstavi, pa je dolga. Že priprava slikarskega materiala zahteva mnogo potrpežljivosti, doslednosti in fizičnega truda: opazovanje na terenu in iskanje geoloških raznolikosti, ki določajo posebne barve peska, nabiranje in prenos do doma, večkratno izpiranje prahu in ostankov zemlje, sejanje s siti na šest do devet različnih debelin ter sušenje in razporejanje vzorcev po odtenkih in debelinah v posebne regale. Z enako skrbnostjo in potrpežljivostjo se Stanka Golob loti tudi idejne zasnove slik; izbere motiv, razdela vsebinski koncept, pripravi natančne barvne skice ter izbere ustrezno podlago – kovino, platno, les, karton ali steklo. Tehnika slikanja s peskom je morda videti preprosta, a v resnici zahteva veliko natančnosti in doslednosti. Kasnejši popravki namreč niso mogoči.

Ustvarjalna širina Stanke Golob se pokaže v raznoliki motiviki; na razstavi lahko občudujemo realistično podane krajine, domišljene geometrijske abstrakcije in prostorske iluzije, razpoloženjsko obarvane figuralne motive ter izvirne kombinacije naštetih žanrov, ki jih avtorica premišljeno združuje v nove pomenske sklope. Duhovno, ki ga ponazarja organska narava, ter racionalno, ki ga opisujejo geometrijske forme, se povežeta v dialoško celoto. Razstavljena dela se lepo zlijejo tudi s simboliko prostorov knjižnice in čitalnice. Na stenah svetišča znanja in knjig se slike razprejo kot strani enciklopedije pokrajin, ljudi, čustev, oblik in barv. Funkcija razstavnega prostora tako podčrta tudi slikarske in značajske lastnosti avtorice. Stanka Golob namreč s svojo ustvarjalnostjo, vedoželjnostjo in vztrajnostjo vedno znova dokazuje, da so vsa leta, tudi zrela, prava za učenje in spoznavanje novega.

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Šiška.

O avtorici

Diplomirana slikarka Stanka Golob, rojena 1952, slika od leta 1981. Redno se je izobraževala v okviru Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, DSA Tolmin, DOLIK Jesenice in KUD KC Ljubljana – likovna sekcija. Leta 2012 je diplomirala na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani pri doc. Mladenu Jernejcu. S peskom naravnih barv in različnih debelin ustvarja od leta 1994. Pesek nabira po slovenskih vodotokih, gorah in kamnolomih. To tehniko vztrajno raziskuje in nadgrajuje. Motivika je raznolika, prav tako uporablja različne slikarske podlage – platno, les, karton, steklo ali kovino. Imela je preko 70 samostojnih in 170 skupinskih razstav v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Sodelovala je na šestih mednarodnih slikarskih kolonijah. Prejela je že več nagrad in priznanj. Kot prostovoljka je vodila tudi delavnice slikanja s peskom za otroke in dijake v šolah ter za osebe s posebnimi potrebami v različnih krajih v Sloveniji in v zamejstvu. Živi in dela na Grahovem ob Bači.

Spletna stran