Keramika je ženskega spola

Galerija Rika Debenjaka, Kanal; 15.november - 17. december 2013

Pradavni nosilci sodobnega sporočila

Razstava z naslovom Keramika je ženskega spola je šesta in sklepna razstava v sklopu Umetnost je ženskega spola. V seriji zaporednih razstav smo predstavili vrsto slovenskih ustvarjalk, katerih delo je tako ali drugače povezano z mediji slikarstva (2008), skulpture (2009), grafike (2010), fotografije (2011) in ilustracije (2012). To pot se predstavlja pet avtoric, ki tehnologije keramike prenašajo v širše ustvarjalno polje sodobne umetnosti. Razstava bo tako zaokrožila cikel razstav, ki skušajo posamezne izrazne medije predstaviti v vsej njihovi širini ter prikazati tudi prepletene odnose med posameznimi likovnimi zvrstmi.

Barbara Jurkovšek, Bojana Križanec, Hana Karim, Nika Stupica in Lučka Šićarov se predstavljajo z izborom del, ki pokaže njihovo avtorsko izvirnost. Ker pa so dela slogovno, vsebinsko in tehnološko različna, dialog sorodnosti in razlik ustvarja nove pomene v razstavni celoti.

Keramika je v slovenski likovni umetnosti, vsaj kar se razstavne dejavnosti tiče, po krivici prezrta umetniška zvrst – čeprav se v zadnjem času na tem področju kažejo nekatere optimistične spremembe. Morda gre razloge za to iskati v razširjenosti uporabne keramike in s tem povezanim predsodkom, da spada keramika v domeno obrtnikov, ne pa likovnih umetnikov. Druga ovira pri umestitvi keramike v polje "visoke umetnosti" je izvzetost keramike iz programov likovnih akademij. Morda se tu z uvajanjem sprememb v visokem šolstvu obetajo boljši časi. Tretji pogled na problematiko keramike pa razkrije tudi pomanjkljivosti teoretskega aparata. Slednje se pokaže zlasti pri raziskovanju odnosa med keramiko in kiparstvom. Preberi več...

Besedilo: Monika Ivančič Fajfar



Razstavo pripravlja kustosinja Monika Ivančič Fajfar v sodelovanju z Galerijo Rika Debenjaka Kanal.