Vlasta A. Gottstein: Plasti časa

Finžgarjeva galerija, Ljubljana / 11. 10. - 4. 12. 2016

Odprtje razstave bo v torek, 11. oktobra ob 19.30. uri.


Pogled skozi tančico časa

Vlasta A. Gottstein je raziskovalka. Raziskovalka življenja in umetnosti. Njeno najzgodnejše otroštvo so zaznamovali negotovi čas druge svetovne vojne in tik po njej, begunska taborišča, selitev v novo okolje, v drugačno kulturo, v kulturo tujega jezika. Življenjske okoliščine so jo naučile prerasti nasprotja med iluzijo in resnico, hkrati pa vir življenjske in ustvarjalne moči poiskati v sebi. Pot jo je iz Nemčije vodila v različne kotičke sveta, raziskovala je eksotične kulture, vseskozi pa je iskala tudi pristen stik s Slovenijo. Tu čuti svoj drugi dom, dom svojih prednikov, svojo lastno preteklost in identiteto.

Slikarsko delo Vlaste A. Gottstein odseva njenega raziskovalnega duha. Nenehno eksperimentira s formami, materiali in slogi. Običajnega slikarskega orodja, čopiča, ne uporablja pogosto. Raje dela z lopaticami in strgali, s kosi odpadne plastike, lesa ali kovine, s starimi orodji in celo kuhinjskimi pripomočki, ki jih najde na bolšjih sejmih. Tudi slikarska podlaga se spreminja in prilagaja ali pa se naključno porodi v trenutku ustvarjalnega klica. Poleg običajnega platna za skiciranje in ustvarjanje uporablja pokrove kartonskih škatel, kovinske plošče, celo platnice knjig ali različne zavržene predmete in gradiva. Na te podlage nalaga plasti barve in drugih materialov, kot so papir, kovina, tekstil in vosek. Zanimajo jo učinki tekstur in barv ter odnosi med snovmi in njihovimi vizualnimi učinki, ki ustvarjajo nedorečeno, skrivnostno pripoved. Plasti, ki se pred gledalcem – in celo pred avtorico samo – nenehno razkrivajo in ponovno zastirajo, sledijo filozofiji o nikoli doumljivi resnici.

Tehnika kolaža eksperimentalnemu načinu avtorice najbolj ustreza. Zanimive naplavine vsakdanjega življenja, ki postanejo vir (bodočega) navdiha, najde na vsakem koraku. Izrezke iz časopisov in revij, fotokopije, dele kartonskih embalaž, ovojne papirje daril iz kitajske trgovine, vstopnice za razstave in muzeje, fragmente rokopisov, pisem in dopisnic, stare fotografije in podobne »dragocenosti« sistematično zbira in skrbno zlaga v mape in škatle. Ti raznoliki koščki resničnega sveta pa niso zgolj pričevalci določene kulture in estetskega okusa, pač pa v njenih slikarskih svetovih postanejo glavni nosilci imaginarnih zgodb.

Umetniške vizije Vlaste A. Gottstein se realizirajo kot abstrahirane krajine, obžarjene s toplo svetlobo in s fino grajenimi reliefnimi teksturami. Kompozicije so jasno razmejene – s horizontalno črto obzorja, v obliki križa ali mreže. Čustveno komponento slik poleg barv in kolažiranih detajlov poudarjajo rokopis risba in gravura. Iskanje osebne in umetniške identitete v kulturi in jeziku simbolizirajo verzi in napisi pa tudi podobe zemlje, korenin in drevesa življenja. Ptice upodabljajo svobodo in (notranjo) osvobojenost, a tudi umetniški izraz – petje. Avtoričino osebno naklonjenost do vzhodnjaškega kulturnega izročila izdajajo orientalski ornamenti in pisave.

Najnovejši ciklus Vlaste A. Gottstein v ospredje postavlja motiv ženske. To so svojevrstni duhovni avtoportreti, poglobljena doživljanja lastne ženskosti, izpovedi o iskanju fizične in duhovne prisotnosti, izrazi samorefleksije, razmišljanj o notranji moči in resnici ter o odnosu do zunanjega sveta. Mali, intimni kvadratni formati s centralno zastavljenimi kompozicijami poudarjajo vase usmerjen pogled.

Umetnost je prispodoba življenja. Nalaganje plasti je podobno nalaganju usedlin, ki se skozi čas nabirajo v človeku – vidni vtisi, občutenja energij, vonjev in zvokov, dogodki, osebe, ki jih srečuje in njihove življenjske zgodbe, razmerja, čustva, spomini, razmišljanja, doživetja in spoznanja. Čeprav dela Vlaste A. Gottstein gledalca silijo, da umetnost (in življenje) vidi kot s tančicami zastrto skrivnost, je njeno igrivo, energično in spontano eksperimentiranje s slikarskimi sredstvi tudi izraz življenjskega veselja – joie de vivre.

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo v sodelovanju s kuratorko Moniko Ivančič Fajfar pripravlja KUD Finžgarjeva galerija.

Zahvala: avtorici ter prostovoljcem in podpornikom društva KUD Finžgarjeva galerija.