Ideja telesa

Galerija Rika Debenjaka, Kanal; 14.november - 5. december 2014

Telo je prostor za Človeka

Ta razstava je zasnovana kot prvi del štiridelnega sklopa in nadaljuje linijo skupinskih tematskih razstav, ki jih v Galeriji Rika Debenjaka pripravljamo od leta 2006. Sklop je namenjen raziskavi in prevetritvi klasičnih umetnostnozgodovinskih pojmov. Če smo v preteklih letih raziskovali predvsem medije (sliko, skulpturo, grafiko, fotografijo, ilustracijo in keramiko), se sedaj preusmerjamo na štiri vélike teme, ki so močno zaznamovale umetnostno zgodovino in so pomembne tudi v sodobni umetnosti. Naslovi posameznih razstav nakazujejo določeno vsebinsko prepletenost posameznih razstav in s tem enovitost razstavnega cikla: prvi razstavi z naslovom Ideja telesa bodo sledile razstave Telo sveta, Svet stvari in Stvar ideje. Izhajamo namreč iz tradicionalne razdelitve motivov v upodabljajoči umetnosti na portret oz. človeško figuro, krajino, tihožitje in abstraktno oz. konceptualno umetnost.

V ospredju je zamisel, da se predstavijo slogovno in vsebinsko raznoliki avtorski prijemi. Z njimi se gledalcem ponudi razmislek o različnih konceptih v umetnosti in kulturi, pa tudi razmislek o vprašanjih aktualnega prostora in časa. Brane Širca, Črtomir Frelih, Katja Oblak, Sašo Vrabič in Vesna Bukovec upodabljajo (in uporabljajo) človeško telo za odpiranje številnih likovnih in vsebinskih problematik; odpirajo vprašanja odnosa telesa do prostora, človeka do narave, intimnega do družbenega, telesnega do duhovnega; na gledalca naslavljajo vprašanja o odnosu posameznika do sebe, do drugih in do sveta, ki ga obdaja.

Človeška figura v zgodovini likovne umetnosti uprizarja zgodbe, posreduje metaforične vsebine, pooseblja ideje, beleži portretne podobnosti ali simbolno upodablja družbeni položaj. Lahko je ekspresivna, realistična, abstrahirana ali simbolistična. Sodobni umetniki, ki v svoje delo vključujejo človeško figuro in portret, lahko črpajo iz vseh teh tradicij in vanje vnašajo svoje avtorske vizije. Spajanje tradicionalnega in sodobnega oziroma preizkušenega in inovativnega priča o univerzalnosti govorice umetnosti v prostoru in času. Preberi več...

Besedilo: Monika Ivančič FajfarRazstavo pripravlja kustosinja Monika Ivančič Fajfar v sodelovanju z Galerijo Rika Debenjaka Kanal.