Friderik Hrast: Slikarstvo kot način življenja

Dvorana Mestne knjižnice Grosuplje / 10. 4. - 26. 5. 2018

Odprtje razstave Friderik Hrast - Slikarstvo kot način življenja ter predstavitev avtobiografije z naslovom »Vse to sem doživel!« in slikarske monografije »Slikarstvo kot način življenja« bo v Dvorani Mestne knjinice Grosuplje v torek, 10. aprila 2018 ob 18. uri.

Slikarska ustvarjalnost Friderika Hrasta

Friderik Hrast je odličen pripovedovalec – natančen in jedrnat, a tudi slikovit in duhovit. Njegovo pripovedovanje izžareva njegovo osebnost, življenjski elan, smisel za opazovanje, opisovanje in logično sklepanje. Vse to se zrcali tudi v likovnih stvaritvah. Njegova slikarska pot je napeta, polna preobratov in iskanja skrivnosti, resnice in lepote.

Friderik Hrast je resda začel kot amater, vendar v dobrem pomenu besede. Ljubiteljstvo je prelil v ljubezen, strast in predanost. Sprva je navdih za motive in barve iskal pri starih slikarskih mojstrih, kasneje pa je začel te predloge variirati na svoj način. Tako je razvijal lasten slikarski slog in hkrati nadgrajeval tehnično znanje. Pozitiven odziv občinstva na prve lastne upodobitve po motivih iz Črnotič in Podgorja ga je vzpodbudil, da je začel slikati izvirne motive Krasa in Istre ter drugih slovenskih pokrajin. Čez čas, ko se je vidni svet krajin in vedut nekoliko izčrpal in se je Hrastovo slikarstvo osvobodilo posnemanja narave, se je usmeril v eksperimentiranje z barvami, kompozicijami in pomeni v geometrijskih in barvnih abstrakcijah ter ekspresivnih simbolističnih upodobitvah.

Pri realističnih upodobitvah krajin in vedut lahko poudarimo predvsem Hrastov pretanjen občutek za dokumentiranje razpoloženja zapuščenih vasic oziroma žlahtne poduhovljenosti narave, medtem ko pri abstrahiranih podobah v ospredje stopita slikarska spontanost in čisti ustvarjalni užitek. Hrastova vedoželjnost in poglobljen, studiozen način dela, hkrati pa igrivost in želja poskusiti vselej kaj novega, so ves čas prilivali olje na plamene njegovega ustvarjalnega ognja. Na razstavi v Mestni knjižnici Grosuplje bo tako na ogled manjši izbor del iz Hrastovega obsežnega in raznolikega slikarskega opusa.

Monika Ivančič Fajfar

Razstavo v sodelovanju z avtorjem pripravlja Mestna knjižnica Grosuplje.

Friderik Hrast: Slikarstvo kot način življenja, samozaložba, 2017; Besedilo: Monika Ivančič Fajfar; Uredila in oblikovala: Katjuša Rojac; Priprava za tisk: Studio MADE; Tisk: Tiskarna JANUŠ; Naklada 300 izvodov

Friderik Hrast

Friderik Hrast se je rodil 1928 na Viru pri Stični. Na Univerzi v Ljubljani je 1958 diplomiral iz prava ter na magistrski stopnji študiral še sociologijo in politologijo. V zrelih letih se je intenzivno posvečal raziskovanju in proučevanju slikarstva in ustvaril samosvoj slikarski opus, ki obsega več kot petsto del.