Maja Šubic in Simon Mlakar: Kaj le mislijo?

Cerkev Device Marije v polju, Bovec, 8. julij do 20. avgust 2023

kustosinja razstave: Daša Čopi

Odprtje razstave: 8. julij 2023 ob 20. uri. Razstava bo na ogled ob sredah in nedeljah med 18. in 20. uro. Za ogled razstave izven urnika pokličite na telefon 031 643 147 (Zoran) ali 040 396 806 (Daša).


Kaj le mislijo?

Štirinajsta razstava tradicionalnega ciklusa razstav Ars loci. Umetnost v prostoru svetega v ambientu poznogotske cerkve Device Marije v Bovcu letos predstavlja dela akademske slikarke Maje Šubic in akademskega slikarja Simona Mlakarja. Razstava Kaj le mislijo?je skupni razstavni projekt dveh uveljavljenih škofjeloških umetnikov, ki nas bo popeljal nazaj v naravo in preteklost, fizično in simbolno.

Maja Šubic je akademska slikarka, ki se v svojem ustvarjanju z izbiro motivov in vsebine ozira v preteklost, prav tako s tehniko freske, v kateri ustvarja. Le-ta v današnjem času ni tako pogosto v uporabi, saj zahteva specifično znanje in zato je toliko bolj privlačna in zanimiva. Maja Šubic se z uporabo tradicionalne freske navezuje na njeno bogato zgodovino in pripovednost, oplemeniti pa jo s svojim slogom in sodobnim pridihom. Ljubezen do freske je razvila že v mladosti, vanjo jo je vpeljal njen oče, slikar Ive Šubic, ki na svojo hči ni prenesel le slikarskega talenta, temveč tudi svoje znanje in strast do ustvarjanja. Predstavljena umetniška dela je Maja Šubic ustvarila prav posebej za to razstavo in jih kot instalacijo razporedila po cerkvi Device Marije. Svojo doktorsko dizertacijo, ki jo ravnokar piše, je posvetila preučevanju upodobitev svetega Krištofa, ki je tudi idejna podlaga za to razstavo, pri kateri pa izpostavlja podobe živali, upodobljene ob tem svetniku.

Simon Mlakar je sicer vsestranski umetnik in v svojem opusu je obravnaval že veliko število različnih likovnih zvrsti, tematik ter motivov, od krajinskih vedut, tihožitij, stiliziranih figuralnih kompozicij, delavskih prizorov do prizorov različnih političnih manifestacij. Na spletni strani Loškega muzeja so zapisali, da Simon Mlakar »v svojih delih komentar družbe širi tudi na kontekst sodobne urbane potrošniške družbe…«. In ta kontekst je, čeprav morda na prvi pogled ne tako očitno, vpleten tudi v serijo mojstrsko izvedenih risb. S svojimi deli nam Mlakar pričara lepoto tam, kjer je skoraj zagotovo nismo pričakovali in sicer v podobah nam vsakdanje živali – krave. Sam je začel opazovati ta velika bitja in v njih videl njihovo mirnost in miroljubnost. Skozi svoje realistične upodobitve, ki preko risbe in uporabe oglja delujejo še toliko bolj pristne in naravne, nam umetnik pokaže krave kot čudovito mirne, vase zazrte živali. Tudi sam svoje risbe razume »kot kontemplacijo o naravi in bitjih, ki sobivajo z nami«, saj se vedno bolj zaveda, kako soodvisni smo.


Preberite celotno spremno besedilo kustosinje razstave Daše Čopi ter komentarja ustvarjalcev v spremni zloženki razstave.

Razstavo pripravlja Društvo Ars Bovec v sodelovanju s kuratorko Dašo Čopi. Strokovna in tehnična pomoč pri izvedbi razstave: Zoran Kašca.

Tisk zloženke omogoča Občina Bovec.

O avtorjih

Maja Šubic je študirala je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1990 diplomirala pri prof. Emeriku Bernardu. Po akademiji se je začela intenzivneje ukvarjati s fresko slikarstvom in knjižno ilustracijo. Je ena redkih v Sloveniji, ki se danes še ukvarjajo s tradicionalno fresko. To historično zvrst stenskega slikarstva uporablja v kontekstu sodobnih slikarskih praks, razvila je tudi posebno obliko prenosne freske, ki deluje kot samostojen, mobilen objekt. Veliko se posveča knjižni ilustraciji. Ilustrirala je preko 20 samostojnih knjižnih izdaj, redno objavlja v najvidnejših slovenskih otroških in mladinskih revijah. Njena velika strast je proučevanje narave, predvsem živali, zato se na to temo poleg upodabljanja večkrat loteva pisanja poljudnih besedil in raznih didaktično usmerjenih ugank, ki jih objavlja predvsem v otroškem in mladinskem revijalnem tisku. Njeno ustvarjanje obsega tudi dela v akvarelni in grafični tehniki. Zadnja leta se pojavlja v vlogi scenaristke in ilustratorke pri projektih, povezanih z animiranim filmom. Kot samostojna ustvarjalka živi in dela v Škofji Loki in v Poljanah. (Vir: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/subic-maja/; https://www.loski-muzej.si/spletni-arhiv-zusl/maja-subic/ )

Simon Mlakar je leta 1980 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo pri mentorju Andreju Jemcu. Mlakar je avtor, ki v svojih delih že od nekdaj zavzema kritično držo do nekaterih tem iz slovenske (pol)pretekle zgodovine in se znotraj tega ukvarja tudi s pojmom nacionalnega. Likovna publika ga pozna po hudomušnih, včasih celo provokativnih vsebinah, formalno izhajajočih iz tradicije poparta. Čeprav se po večini ukvarja s stiliziranimi figuralnimi kompozicijami, upodablja tudi krajine in tihožitja. Posebnost Mlakarjevih postopkov je v tem, da dvodimezionalne likovne organizme razvija v prostorske instalacije, ob tem pa ostaja zvest svojim slikarskim izkušnjam. V svoji delih komentar stanja družbe širi tudi na kontekst sodobne urbane potrošniške družbe, kamor vpelje tudi humor in estetiko poparta. Je član Zveze društev slovenskih likovnih ustvarjalcev (ZDSLU) in likovni pedagog na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki-mestu, kjer tudi sicer živi in dela.(vir: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/hu/oseba/mlakar-simon/; https://www.loski-muzej.si/spletni-arhiv-zusl/simon-mlakar/ )

O kuratorki

Daša Čopi je rojena 7. 6. 1987. Otroštvo je preživela v Bovcu in Čezsoči, leta 2002 pa se je vpisala na umetniško gimnazijo – likovna smer v Novi Gorici. Po končani maturi se je vpisala na enopredmetni študij umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki ga je zaključila leta 2015. Več let je delala v turizmu, nato je delala na oddelku za družbene dejavnosti Občine Bovec, sedaj je kustosinja za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Je aktivna na področju kulture v Bovcu in je leta 2020 prevzela vodenje projekta Ars Loci, ki ga je pred tem 10 let kurirala Monika Ivančič Fajfar.